ČLANOVI

Članovi Kluba, sukladno klasifikaciji Hrvatskog judo saveza, podijeljeni su prema uzrastima.

  • U  8  (2008. i mlađi)
  • U  10  (2006./07.)
  • U  12  (2004. /05.)
  • U 14  (2002. /03.)
  • U 16 (2000. /01)
  • U 18 (1998./99)
  • U 21 (1995. i mlađi)